Vision

SKATTESTRAFFERETLIGT FORUM er en videnbaseret platform, der skal skabe større fokus på det skattestrafferetlige område, som et selvstændigt retsområde, der kræver store kompetencer, inden for såvel skatteretten som strafferetten. 

Det er visionen for SKATTESTRAFFERETLIGT FORUM, at dette forum skal give mulighed for, at forsvarsadvokater, med speciale i dette retsområde, kan dele viden og erfaringer med hinanden.

Det er ligeledes visionen, at SKATTESTRAFFERETLIGT FORUM skal anvende denne videndeling til offentlig brug, idet det er visionen, at der skal være en blog om emner inden for det skattestrafferetlige område. Dette skal komme både myndigheder, medier og offentligheden i øvrigt til gunst.

SKATTESTRAFFERETLIGT FORUMs vision er derfor, at deltage i den offentlige debat om skattestrafferetlige forhold, og være medvirkende til, at der skabes større retssikkerhed på området, så skatte- og anklagemyndigheden fastholdes i kun at foretage indgreb over for borgeren og ikke begå overgreb på borgeren, der ender som tiltalte i en straffesag.