Profil

SKATTESTRAFFERETLIGT FORUM er opstået på initiativ fra Tobias Stenkær Albrechtsen og Thomas Rønfeldt.

Tobias Stenkær Albrechtsen er til dagligt indehaver af skattesagsadvokaterne, der et et kontor, der udelukkende arbejder med skatte-, moms- og afgiftssager, samt straffesager om skat-, moms- og afgifter. Tobias har specialiseret sig i skatteret, strafferet og skatteprocessen. Tobias har igennem de sidste snart 15 år ført et meget stort antal skattesager og skattestraffesager ved domstolene.

Tobias har endvidere været ekstern lektor i skattestrafferet, hvor han underviste i skatte, moms og afgiftsstrafferet. Tobias er forfatter til flere artikler om skatte- og skattestrafferetlige emner, ligesom Tobias er forfatter til en bog om skatteret, og er medforfatter til Skattestrafferet, udgivet på Karnov i 2014.