Profil

SKATTESTRAFFERETLIGT FORUM er opstået på initiativ fra Tobias Stenkær Albrechtsen og Thomas Rønfeldt.

Tobias Stenkær Albrechtsen er til dagligt ansvarlig partner for skatteafdelingen hos skattesagsadvokaterne. Tobias har tidligere arbejdet i et skatteankenævnssekretariat og har derigennem fået betydelig indsigt i behandlingen af skattesager i det administrative klagesystem. Tobias har specialiseret sig i skatteret, strafferet og skatteprocessen. Tobias har ført et meget stort antal skattesager og skattestraffesager ved domstolene. Tobias har endvidere været ekstern lektor i skattestrafferet, hvor han underviste i skatte, moms og afgiftsstrafferet. Tobias er forfatter til flere artikler om skatte- og skattestrafferetlige emner, ligesom Tobias er forfatter til en bog om skatteret, og er medforfatter til Skattestrafferet, udgivet på Karnov i 2014.

Thomas Rønfeldt er ph.d.(-jur), lektor i skatteret. Thomas er desuden tilknyttet skattesagsadvokaterne, hvorfra Thomas har oparbejdet sin praktiske viden om skattestraffesager. Som primært virke, forsker og underviser Thomas i selskabsskatteret, international selskabsskatteret, herunder specielt EU-skatteretten og skattestrafferet. Thomas har desuden udarbejdet responsa for nogle af Danmarks største virksomheder i skatteretlige spørgsmål. Thomas er forfatter til en lang række danske og engelske artikler om skatte-, EU-skatte og skattestrafferetlige problemstillinger, ligesom Thomas er forfatter og medforfatter til flere bøger om skatte- og EU-skatteretlige problemstillinger.