Tobias Stenkær Albrechtsen

Tobias arbejder med skatte- og skattestrafferet, hos Skattesagsadvokaterne, hvor Tobias fører kontorets sager ved domstolene. Tobias har endvidere stor erfaring i håndtering af administrative skattestraffesager, herunder ansvarsforhandling med myndighederne.

Tobias har tidligere været ekstern lektor på Aalborg universitet, hvor han underviste i skatte, moms og afgiftsstrafferet.

Tobias skriver løbende artikler i relevante fagtidsskrifter om skatteretlige og skattestrafferetlige emner. Du kan læse meget mere om skattestraffesager her- Skattestraffesag - og hvad så?

Tobias er medlem af Danmarks Skatteadvokater (advokaternes forening for skatteret) og medinitiativtager til Skattestrafferetligt forum.

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner
Skattesagsadvokaterne ApS

Tlf.: 70 20 33 13
Mobil 25 14 83 77
www.skattesagsadvokat.dk