Tobias Stenkær Albrechtsen

Tobias arbejder med skatte- og skattestrafferet, hos Skattesagsadvokaterne, hvor Tobias fører kontorets sager ved domstolene. Tobias har endvidere stor erfaring i håndtering af administrative skattestraffesager, herunder ansvarsforhandling med myndighederne.

Tobias har tidligere været ekstern lektor på Aalborg universitet, hvor han underviste i skatte, moms og afgiftsstrafferet.

Tobias skriver løbende artikler i relevante fagtidsskrifter om skatteretlige og skattestrafferetlige emner. Du kan læse meget mere om skattestraffesager på skattesagsadvokaternes hjemmeside, www.skattesagsadvokat.dk

Tobias er medlem af Danmarks Skatteadvokater (advokaternes forening for skatteret) og medinitiativtager til Skattestrafferetligt forum.

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner
Skattesagsadvokaterne ApS

Tlf.: 70 20 33 13
Mobil 25 14 83 77
www.skattesagsadvokat.dk