Skattesvig

Der var i sagen rejst tiltale for svig med lønsumsafgift, kildeskat og arbejdsmarkedsbidrag, i en virksomhed, hvor hun var daglig…
  Siden indførelsen af virksomhedspantet er der opstået en hidtil uset mulighed for at opnå betydelige fordele ved salg af…
Bestemmelsen i ligningslovens § 8 Y er indsat med virkning fra 1/7 2012, og medfører at skattemæssigt fradrag ved opgørelsen…