Skattestraffeprocessuelle emner

Landsretten har i en helt ny dom frifundet for en tiltale for manglende angivelse af indkomst i henhold til skattekontrollovens…
Konkurskarantæne – en ligegyldighed? Reglerne om konkurskarantæne har efterhånden nogen tid på bagen, og der begynder at tegne sig et…
SKAT har kompetence til at afgøre alle skattestraffesager, hvis SKAT vurderer, at forseelsen er sket groft uagtsomt, og alle forsætlige…
Der har i den seneste tid været meget skriveri omkring registrering af reelle ejere, inden fristen d. 1. december, og…
Der har i den seneste tid været en del debat omkring iværksætterselskaberne, og at det er for let for kriminelle…
Skattely som begreb er en sjov størrelse, der er blevet allemandseje, uden at nogen egentlig ved, hvad skattely mere præcist…
Skatteministeren siger: ”SKAT vil i 2016 have en målrettet kontrolindsats mod momssvindel. Samtidig igangsættes samtidig et serviceeftersyn af momsområdet i…
Det er kommet i mediernes fokus, at der i de seneste år har været en kraftig stigning i antallet af…
SKATs compliance undersøgelser viser, at danske virksomheder siden 2008 og frem til 2012 årligt har opgjort ca. 12 mia. for…
Danske virksomheder er registreret med branchekoder i henhold til den drift de udøver. Dette system er velkendt og giver normalt…