Skatteprocessuelle emner

Det har indtil nu kun været muligt at afholde retsmøder i Landsskatteretten i København. Det har medført urimelige, og i…
Jeg oplever i et stigende antal tilfælde, at SKAT ansvar anlægger en meget streng vurdering af de sager, de får…
SKAT kan, hvis der er grundlag derfor, foretage skønsmæssige forhøjelser, hvis det konstateres, at skatteyderen må have haft indkomster, der…
Der har på det seneste været en del fokus på billeasing i medierne i forhold til, at leasingselskaberne reelt set…
SKAT har igennem en periode haft fokus på personligt ejede virksomhed, der igennem en periode har kørt med underskud. Dette…
Hos Skattesagsadvokaterne tilbyder vi, som mange andre, en gratis vurdering af din sag. Men vi er kommet til at tænke…
Ja faktisk er det noget vi går så meget op i, at der fra stat, regioner og kommuner, samt landets…
Det er de fleste bekendt, at en skattesag kan indbringes for domstolene, såfremt den tabes i det administrative system, der…
Syn og skøn er et meget værdifuldt bevismiddel, også i skattesagerne. Det er dog ikke alle, der er klar over,…
Skatteministeren har været ude og rose Skatteankestyrelsen og dermed indirekte også Landsskatteretten for den stigende kvalitet, ud fra den betragtning,…