Sanktion

Jeg har i den seneste tid set skrivelser fra SKAT vedrørende forældelse af skattegæld (gamle krav, som SKAT nu har…
Sagen vedrørte moms- og skatteunddragelse på 496.874 kr. i moms og 553.767 kr. i skat. Sanktionen blev en tillægsbøde på…
Det har i en lang periode været udgangspunktet, i henhold til Højesterets praksis, at skatte-, moms- og af-giftsunddragelser udløste ubetinget…
Med vedtagelsen af lov 152 udvides området for betinget fængsel betydeligt, herunder i skattestraffesagerne, hvor udgangspunktet i henhold til Højesteretspraksis…