Momssvig

Nu er der igen kommet fokus på den kraftigt stigende udbetaling af negativ moms, og SKATs meget beskedne kontrol af…
Satserne for hvilke virksomheder, der er på halvårsmoms, er løbende øget således, at virksomheder med en omsætning, der ikke overstiger…