Din skattegæld er forældet – husk skatten!

Lørdag, juni 16, 2018 Skrevet af:
Senest ændret Lørdag, 16 juni 2018 13:44

Jeg har i den seneste tid set skrivelser fra SKAT vedrørende forældelse af skattegæld (gamle krav, som SKAT nu har fordringsprøvet), hvor SKAT samtidig gør opmærksom på, at er der betalingsevne, helt eller delvist, er gevinsten, ved at skattegælden forældes, skattepligtig.

SKAT oplyser dog ikke klart og utvetydigt i skrivelserne om, præcist hvornår gælden er forældet, og dermed ej heller hvornår, der helt præcist skulle foreligge betalingsevne.

SKAT orienterer derimod om, at der er pligt til at oplyse om gevinsten ved at gælden forældes (den del af gælden, der ville kunne betales, såfremt der ikke var indtrådt forældelse), og at såfremt dette ikke sker ” kan vi ændre jeres skat, og I risikerer en bøde.”

Det er temmelig tragikomisk, at SKAT altså nu skal til at kontrollere om der var betalingsevne i forhold til forældet skattegæld, som SKAT ikke sørgede for at få inddrevet inden forældelsen indtraf.

Dette gælder såfremt der ikke er angivet en gevinst som følge af forældelsen – eller SKAT er uenig med den gevinst, der måtte være angivet. Dette er interessant, for hvad er gevinsten ved, at gælden forældes, eller sagt på anden vis, hvad kunne der være blevet betalt?

Det kan i sagens natur være svært at vurdere, men essensen af SKATs skrivelser er blot, at det efter SKATs opfattelse vil kunne være skatteunddragelse, hvis gevinsten ikke angives korrekt, i og med at gevinsten i henhold til SKATs skrivelser er skattepligtig, som en gevinst på gæld qua forældelsen.

Kære SKAT, her er et gratis råd: brug nu primært ressourcerne på at undgå, at skattegæld i det hele taget forældes fremover, i stedet for at jagte skatten af gevinsten på allerede forældet gæld.

Læst 5086 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar