Registrering af reelle ejere – pas nu på!!

Søndag, november 12, 2017 Skrevet af:
Senest ændret Søndag, 06 maj 2018 19:04

Der har i den seneste tid været meget skriveri omkring registrering af reelle ejere, inden fristen d. 1. december, og mange der tilbyder at bistå med registreringerne.

Det er med god grund, registreringen er lovpligtig, og manglende registrering, kan medføre en række ubehageligheder, og sanktioner fra myndighedernes side.

Det er dog værd at flage en pointe som ikke ofte ses omtalt – det er utrolig vigtigt, at de der bistår med registreringerne er sig sit ansvar bevidst, og har 100 % styr på, at der er realitet i de registreringer, der foretages – og at det kan dokumenteres.

Jeg har kendskab til en lang række sager om identitetstyveri, og er selv rådgiver for ofrene i en række af dem, hvor det efterfølgende er åbenlyst for mig, at de ejere, der formelt set står registreret intet har med virksomhederne at gøre. Jeg tænker tit, hvor tæt rådgiver, har forholdt sig til spørgsmålet om realiteten i ejerskabet, og hele problematikken omkring stråmænd, eller værre endnu det rene identitetstyveri.

Konsekvenserne for ofrene er ofte voldsomme, og spænder lige fra inddragelse af opholdstilladelser, nægtelse af momsfradrag på købsfakturaer, og i de mest ekstreme tilfælde påstand om betaling af manglende angivet A-skat og AM-bidrag i de svindelselskaber, de i god tro, har handlet med.

Dette kan f.eks. være virksomheden, der har hyret en underleverandør i god tro, der viser sig at have baseret driften på systematisk svindel, og hvor de formelt registrerede ejere intet kendskab har til virksomhedens drift – og i en række tilfælde end ikke har været i Danmark i årevis.

I disse tilfælde vil underleverandøren beskæftige sort arbejdskraft, ikke afregne moms og skatter, og i øvrigt ikke overholde nogen form for lovgivning. Jeg har kendskab til sager, hvor SKAT har påstået, at det er den virksomhed, der har handlet med svindelselskabet, der reelt har beskæftiget den sorte arbejdskraft, og det medfører krav om A-skatter og AM-bidrag, selvom virksomheden har været i god tro.

I andre tilfælde er det udlændinge, der i god tro, får ansættelse hos et svindelfirma, der ganske vist indeholder skatter og AM bidrag, angiver skatterne og betaler lønnen elektronisk, men ikke afregner noget som helst, og hvor den formelt registreret indehaver intet kender til virksomheden. SKAT har i 100 vis af tilfælde, måske endda 1000 vis, gjort gældende, at der ikke er realitet i ansættelsesforholdet, og at skatterne dermed ikke er indeholdt af arbejdsgiveren. Det betyder potentielt set inddragelse af opholdstilladelse og udvisning af Danmark, da SIRI herefter risikerer at lægge til grund, at der er afgivet urigtige oplysninger.

Hvad har alt dette med registrering af de reelle ejere at gøre?

Faktisk alt, og de rådgivere, der påtager sig ansvaret for, at det nu også er de rigtige reelle ejere, de registrerer gør klogest i at sikre sig klokkeklar dokumentation herfor. Det er oplagt, hvad myndighederne skal bruge regelsættet om de reelle ejere til, og det er lige så klart, at registreret over reelle ejere kun har værdi, hvis der kun registreres reelle ejere.

De rådgivere – gate keepers, der ikke sikrer sig dette, har ganske givet, og med god grund, et betydeligt problem, både i forhold til hvidvaskreglerne, men også i andre forhold, da det er rådgiverne, der forestår registreringen, og dermed står bag de afgivne oplysninger til myndighederne om de reelle ejere.

Jeg har kendskab til virksomheder, der er stiftet med et persongalleri, der ikke har opholdt sig i Danmark i årevis, og ganske givet intet kendskab har til, at de er registreret som ejere i Danmark. Det siger sig selv at sådanne selskaber anvendes til betydelig økonomisk kriminalitet, og i øvrigt også, tænker jeg, at de rådgivere, der har registreret de reelle ejere, uden sikker dokumentation for realiteten i ejerskabet, står til betydelig udfordringer.

Det er derfor ikke en bagatel at registrere reelle ejere, det er en opgave, med betydelige potentielle konsekvenser, både for de ”reelle” ejere, der registreres, samfundet, samt de samarbejdspartnere og ansatte virksomheden/selskabet har relation til - og i sidste ende, den rådgiver, der forestår registreringen!

Derfor skal mit beskedne pip være: pas nu på, og sikr jer, at i ikke medvirker til identitetstyveri og økonomisk kriminalitet, og tag ikke fejl, bagmændene er meget dygtige til det, de gør, og det er let at lade sig narre, hvis man ikke passer på!!

Læst 7420 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar