SKAT: forsæt og grov uagtsomhed – er ansvarsvurderingerne for restriktive?

Onsdag, november 08, 2017 Skrevet af:
Senest ændret Onsdag, 08 november 2017 13:16

Jeg oplever i et stigende antal tilfælde, at SKAT ansvar anlægger en meget streng vurdering af de sager, de får til vurdering fra deres kollegaer i SKAT.

Jeg oplever dog omvendt også, at der meget ofte ikke er belæg for denne vurdering, når sagerne oversendes til politiet, og i sidste ende, bliver afgjort i retten.

Alene i de to sidste uger har jeg haft sager, hvor

Politiet/anklagemyndigheden i to uafhængige tilfælde har afvist, at der var grundlag for en straffesag, i tilfælde, hvor SKAT ansvar havde gjort gældende og fastholdt grov uagtsomhed, således at sigtelserne blev frafaldet

Politiet/anklagemyndigheden i en sag skar 2/3 af sagen væk i forbindelse med deres vurdering af ansvarsgrundlaget i forhold til SKATs vurdering

Politiet/anklagemyndigheden i en anden sag frafaldt hele den skattemæssige del af sagen i forhold til den tiltalebegæring, de modtog fra SKAT

Bøden i forbindelse med sagens behandling ved politiet/anklagemyndigheden blev reduceret med 50 %

Bøden i forbindelse med sagens behandling ved politiet/anklagemyndigheden blev reduceret med 90 %

Tillægsbøden i forbindelse med sagens behandling ved domstolene blev reduceret fra 5 millioner kr. til 500.000 kr.

Det er min erfaring, at man ikke blot skal acceptere et bødeforlæg fra SKAT, uden at det er afdækket om den sanktion SKAT lægger op til er i overensstemmelse med praksis og i øvrigt står i rimeligt mål med den forbrydelse, der konkret er begået.

Er der begået et strafbart forhold, må man selvfølgelig forvente en sanktion, det kan ikke være anderledes, men omvendt kan man også forvente, at denne sanktion er ret og rimelig og i overensstemmelse med praksis på området.

Læst 2755 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar