Leasing af biler – hvad med afgiften og afskrivningerne

Søndag, maj 21, 2017 Skrevet af:
Senest ændret Søndag, 21 maj 2017 12:00

Der har på det seneste været en del fokus på billeasing i medierne i forhold til, at leasingselskaberne reelt set ikke har betalt afgift i en række tilfælde.

Hvorvidt dette er indenfor gældende ret er ikke temaet for denne blog, idet denne praksis dog rejser et meget interessant spørgsmål, i forhold til de, der har leaset bilerne, og som led i deres aftale løbende har betalt afgifterne til leasingselskaberne, der naturligvis har overvæltet afgifterne på deres kunder.

Spørgsmålet er herefter om kunderne, I de tilfælde, hvor leasingselskaberne reelt set ikke har betalt nogen afgift, har krav på at få refunderet den del af leasingydelserne, der relaterer sig til afgifterne, idet der ikke er betalt nogen afgifter til staten?

Realiteten er jo, at leasingselskaberne har opkrævet afgifterne hos deres kunder, efterfølgende fået den returneret hos SKAT, og mig bekendt beholdt den refunderede afgift, som en reel yderligere fortjeneste.

Det interessante i denne sammenhæng, udover om kunderne kan kræve de overvæltede, men reelt ikke betalte afgifter tilbagebetalt af leasingselskaberne, er om leasingselskaberne har betalt skat af den reelt yderligere indtægt, de har oppebåret.

Umiddelbart er reduktion af afgifterne jo ikke skattepligtigt, da SKAT ”blot” har opkrævet for meget i afgift, der returneres. Er dette tilfældet er det oplagt, at det har været en guldrandet forretning, medmindre de meget fordelagtige tilbud, der har været på leasing har været delvist finansieret med en foruddiskonteret forventning om refusion af afgifter.

Tilbage står dog, at de seneste tal viser, at provenuet for leasingselskaberne qua manglende betaling af afgifter er ca. 500 millioner pt., og spørgsmålet er om dette beløb endelig skal blive i leasingselskabernes lommer, eller om denne reelt ikke betalte, men opkrævede afgift, skal returneres til leasingtagerne?

Det bør der ske en retlig prøvelse af, da der kan stilles mange spørgsmål ved, hvorvidt leasingselskaberne retmæssigt kan beholde opkrævede afgifter, der er returneret, som yderligere fortjeneste, qua afgifterne har været overvæltet på kunderne, der ikke har haft nogen viden om, at afgifterne er blevet returneret.

Mig bekendt vil SKAT nu kontrollere, hvorvidt leasingselskabernes værdiansættelser har været korrekte i relation til opkrævning – og tilbagebetaling af afgifterne. Det er meget fornuftigt, men burde ikke først været sket nu. Det virker unægtelig som om, at SKAT først reagerer, når SKAT af omverden bliver gjort opmærksom på potentielt problematiske områder, og ikke af egen drift har føling med, hvad der sker. Det er meget bekymrende.

Når nu SKAT alligevel skal til at se på området, har jeg yderligere et forslag til et fokusområde. Det er velkendt, at biler der er leaset i selskaber i nogle tilfælde tager meget store afskrivninger henover de perioder, bilen er leaset. Leasingtager skal efter endt leasingperiode anvise en køber, og kære SKAT, hvem tror i ender med at købe de biler, der er afskrevet til under markedsværdi i forbindelse med selskabets leasing af bilen?

Rigtig gættet, selskabets ejer, eller andre der skal belønnes med en efterfølgende skattefri fortjeneste, når bilen sælges videre.

Kære SKAT, det er næsten for nemt.

Læst 3032 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar