Betinget fængsel, moms- og skatteunddragelse - SKM2017.52.ØLR

Tirsdag, april 18, 2017 Skrevet af:
Senest ændret Tirsdag, 18 april 2017 13:25

Sagen vedrørte moms- og skatteunddragelse på 496.874 kr. i moms og 553.767 kr. i skat. Sanktionen blev en tillægsbøde på kr. 820.000 og 8 måneders betinget fængsel.

Landsretten udtalte herom, at

”Landsretten finder efter oplysningerne om tiltaltes personlige forhold, herunder at han er ustraffet, og under henvisning til den udvidelse uf området for samfundstjeneste, der fandt sted ved lov nr. 152 af 18. februar 2015, at det er forsvarligt at gøre straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste som fastsat nedenfor, jf. straffelovens§ 62, stk. I, jf. § 63.”

Dommen er en blandt en række af domme, der henviser til udvidelsen af området for samfundstjeneste tilbage fra 2015.

Se delvist modsætningsvist afgørelsen i SKM2017.236.VLR, hvor der blev udmålt delvist ubetinget fængsel, i et tilfælde, hvor Landsretten slog fast, at

”Efter forholdenes karakter og unddragelsernes omfang findes fængselsstraffen passende at kunne udmåles til fængsel i 1 år og 3 måneder. Efter indholdet af Kriminalforsorgens supplerende udtalelse lægges det til grund, at tiltalte er egnet til at udføre samfundstjeneste. Da forholdenes grovhed og den systematiske karakter af overtrædelserne taler imod en rent betinget straf med vilkår om samfundstjeneste, gøres 3 måneder af fængselsstraffen herefter ubetinget, mens resten af fængselsstraffen under hensyn til den udvidelse af anvendelsesområdet for samfundstjeneste, som er tilsigtet ved lov nr. 152 af 18. februar 2015, gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste som nedenfor bestemt, jf. Straffelovens § 64, § 62 og § 63.

Det bemærkes, at hverken oplysningerne om sagsbehandlingstiden eller oplysningerne om tiltaltes personlige forhold giver grundlag for at gøre nogen del af straffen rent betinget.”

I den seneste afgørelse var det altså forholdets grovhed og den systematiske karakter, der gjorde straffen delvist ubetinget.

Læst 2654 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar