Lønsumsafgift og kildeskat, nægtet registrering og ansvarssubjekt – SKM 2017.263 Ø – 4 måneders betinget fængsel og tillægsbøde på 450.000

Tirsdag, april 18, 2017 Skrevet af:
Senest ændret Tirsdag, 18 april 2017 09:27

Der var i sagen rejst tiltale for svig med lønsumsafgift, kildeskat og arbejdsmarkedsbidrag, i en virksomhed, hvor hun var daglig leder, og som hun ejede 75 % af.

Hun havde for perioden 01.01.2010-23.02.2011 undladt at anmelde klinikken til registrering for lønsumsafgift. For perioden 24.02.2011-17.08.2011 havde hun drevet lønsumsafgiftspligtig og indeholdelsespligtig virksomhed, selvom SKAT havde nægtet registrering for lønsumsafgift, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag den 24. februar 2011 på grund af manglende sikkerhedsstillelse.

Hun havde indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i en del af perioden uden at angive og afregne det til SKAT, men også for noget af perioden undladt at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Der var herved unddraget 17.105 kr. i lønsumsafgift, 341.240 kr. i kildeskat og 99.698 kr. i arbejdsmarkedsbidrag. Tiltalte forklarede at hun ikke havde haft et ledelsesansvar. Det var en anden der skulle stå for det. Hun havde ikke spurgt vedkommende, hvordan registreringen til det offentlige var sket. Hun havde som enlig mor til 3 børn nok at gøre med at klare det og arbejdet.

Både byretten og Landsretten fandt hende skyldige i tiltalen, idet hun både var den formelle og reelle leder af klinikken og dermed ansvarlig for driften af klinikken og forholdet til SKAT, som hun undlod at afklare forholdene vedrørende registrering af selskabet med, ligesom det var hende, der undlod at indbetale lønsumsafgift, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Afgørelsen viser ikke overraskende, at det ikke fritager for ansvar blot at uddelegere opgaverne til ansatte og ikke i øvrigt at forholde sig til angivelserne til det offentlige.

Læst 1820 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar