Ikke erhvervsmæssig virksomhed / hobbyvirksomhed – men hvad med selskaberne?

Tirsdag, marts 07, 2017 Skrevet af:
Senest ændret Tirsdag, 07 marts 2017 13:59

SKAT har igennem en periode haft fokus på personligt ejede virksomhed, der igennem en periode har kørt med underskud.

Dette under hensyntagen til, at SKAT, såfremt virksomheden har kørt med underskud i en periode, vil underkende fradragsretten af underskuddene, da SKAT ikke vil anse virksomheden for erhvervsmæssig.

Dette har i en række tilfælde meget for sig, særligt hvis virksomheden drives for ejerens egen fornøjelses skyld, eller i øvrigt er af så helt underordnet karakter, at aktiviteten ikke kan siges at være erhvervsmæssig.

Grundlæggende kan man sige, at virksomheder, hvor driften fortsættes til trods for underskud år efter år, og uden udsigt til overskudsgivende drift, typisk drives for ejerens egen fornøjelses skyld, således at den eneste grund der er til, at ejeren opretholder sin ”virksomhed” er at SKAT er med til at finansiere ejerens hobby i kraft af skattefradragene.

Det er det, vi i gamle dage kaldte hobbyvirksomhed.

Men, hvad så med den virksomhedsejer, der forsøger sig med drift af slamsugervirksomhed, men som igennem en periode ikke formår at skabe overskud, men tror så meget på sin virksomhed at han vælger at fortsætte. Det vil være svært at påstå, at han fortsætter driften af sin virksomhed for sin egen fornøjelses skyld.

Dertil kommer, at en række virksomheder nødvendigvis må undergå en lang opstartsfase, førend driften bliver overskudsgivende, hvad SKAT synes at have en stigende tendens til at overse. Det virkelige interessante er dog, at SKAT ensidigt har fokus på ikke erhvervsmæssige virksomheder, der drives i personligt regi, og ikke igennem selskaber.

Overordnet set er der dog ikke forskel på, at der over en periode hældes kr. 500.000 i en personligt ejet, underskudsgivende hobbyvirksomhed, sammenholdt med, at der stiftes et selskab med en kapital på kr. 500.000, hvorigennem virksomheden drives.

Resultatet er i begge tilfælde det samme, driften giver underskud, og virksomheden drives kun for ejerens egen fornøjelses skyld, og den eneste årsag til, at der er oprettet en virksomhed er at få SKAT til at finansiere en del af festen igennem fradragene.

Forskellen er blot, at drives virksomheden i selskabsform, vil der være fradrag for tabet på aktierne/anparterne, når kassen er tom og selskabet lukkes. Drives virksomheden derimod i personlig regi, vil SKAT underkende fradragene efter en periode.

Der synes at være en asymmetri, der åbenlyst er en kontrolaktion værd. Jeg kan dog kun håbe på, at SKAT igen vil forholde sig realistisk til virksomhedernes karakter, og drift, herunder hvorvidt de drives for ejerens egen fornøjelses skyld, forinden den erhvervsmæssige karakter underkendes.

Den praksis, vi er ved at få, for de personligt ejede virksomheder, er bestemt ikke gavnlig for iværksætterne og lysten til at forsøge at starte egen virksomhed.

Læst 3694 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar