Syn og skøn i skattesager, det er meget godt, men ikke altid en reel mulighed

Torsdag, januar 12, 2017 Skrevet af:
Senest ændret Torsdag, 12 januar 2017 14:38

Syn og skøn er et meget værdifuldt bevismiddel, også i skattesagerne. Det er dog ikke alle, der er klar over, at denne mulighed eksisterer allerede, når sagen behandles i Landsskatteretten eller Skatteankenævnene.

Og, det er ej heller alle rådgivere, der har muligheden for at gennemføre et syn og skøn, da det foregår indenretligt, og er omfattet af de regler, der gør, at det alene er advokater, der kan repræsentere skatteyderen i forbindelse med syn og skønnet.Det skyldes, at syn og skøn foregår indenretligt.

Det er ærgerligt, da der i forbindelse med sagens behandling i det administrative system er mulighed for at få tilsagn om 100 % dækning af omkostningerne til gennemførelse af syn og skøn. Denne mulighed eksisterer ikke, hvis det først begæres i forbindelse med at sagen indbringes for domstolene.

Det bør således altid vurderes, om der skal udmeldes syn og skøn i forbindelse med sagens behandling i det administrative system, og retssikkerhedsmæssigt er det særdeles betryggende, at der er mulighed for tilsagn om 100 % godtgørelse for udgifterne til syn og skønnet. Det er derimod et problem, at der ikke gælder tilsvarende regler, hvis det er muligt at indhente en udtalelse fra offentlige instanser, uagtet de bevismæssigt kan have samme værdi.

Det kan f.eks. være i de sager, hvor stridsspørgsmålet er hvorvidt en modtaget erstatning for mén og erhvervsevne er skattefri. I de tilfælde er det muligt at indhente en vejledende udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvilket SKAT og ankestyrelsen da også opfordrer til. Problemstillingen er, at Ankestyrelsen ikke kan give tilsagn om 100 % dækning af omkostningerne hertil, da det ikke er et indenretligt syn og skøn, uagtet udtalelsen reelt set træder i stedet for et syn og skøn.

Dette skal sammenholdes med at gebyret for at få en udtalelse er på 23.040 kr., hvilket er en meget betydelig udgift for skatteyderen. Var der ikke denne mulighed ville alternativet være syn og skøn, hvor omkostningerne til gengæld ville kunne godtgøres med 100 % uanset sagens udfald.

Det forekommer ikke rimeligt, at der skal være denne forskel afhængig af om, der er offentlige nævn m.v., udtalelsen kan indhentes igennem, da begrundelsen for at indhente tredjemands vurdering uanset om det er gennem syn og skøn, eller på anden vis er at løfte bevisbyrden i sagen, når det ikke kan ske på anden vis.

Læst 2631 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar