Negativ moms – momssvindel, toppen af isbjerget eller blot en naturlig stigning?

Onsdag, december 21, 2016 Skrevet af:
Senest ændret Onsdag, 21 december 2016 14:18
Nu er der igen kommet fokus på den kraftigt stigende udbetaling af negativ moms, og SKATs meget beskedne kontrol af udbetalingerne.

Hvorvidt den kraftige stigning i udbetalingerne relaterer sig til systematisk svindel, eller blot er udtryk for en naturlig udvikling, mangler der stadig svar på.

Min fornemmelse – og erfaring er, at der helt sikkert er brodne kar, der udnytter systemet til at opnå uberettiget udbetaling af negativ moms.

Problemet er blot, at udfordringerne på momsområdet rækker langt videre end manglende kontrol af udbetaling af den negative moms, og at det er farligt ensidigt at fokusere på præcis denne problematik.

Problemstillingen er, at det reelt set alene er de mere hårdkogte kriminelle der søger uberettiget udbetaling af negativ moms i større omfang, qua der trods alt er en risiko for opdagelse og kontrol, hvis der søges udbetalt større enkeltstående beløb.

Det er derimod langt mindre risikofyldt for reelle virksomheder ”blot” at krympe momstilsvaret, og f.eks. indberette en positiv moms på 877.534 kr., frem for et korrekt tal på f.eks. 1.137.582 kr. Resultatet for statskassen bliver momssvindel, men opdagelsesrisikoen ved ”blot” at angive mindre og betale mindre end det reelle tilsvar er langt, langt mindre end at søge negativ moms udbetalt.

Jeg kan frygte, at SKAT fremover ensidigt fokuserer på udbetaling af negativ moms, og glemmer at holde et bredt fokus på hele momsområdet, hvilket klart må anbefales for at undgå systematisk krympning af momsangivelserne.

Læst 2632 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar