Skatteankestyrelsen og Landsskatteretten – skatteministeren siger stigende kvalitet

Fredag, oktober 28, 2016 Skrevet af:
Senest ændret Onsdag, 11 januar 2017 15:48
Skatteministeren har været ude og rose Skatteankestyrelsen og dermed indirekte også Landsskatteretten for den stigende kvalitet, ud fra den betragtning, at kvaliteten må være steget, når færre vælger at indbringe sagerne for domstolene.

Dette er muligvis rigtigt, men det er langt fra sikkert. En lige så sandsynlig forklaring, hvis ikke mere sandsynlig, er at desto længere sagsbehandlingstiden bliver, desto flere vælger simpelthen at give op.

Mange skatteydere har ventet i 2-3 år, før deres sag er færdigbehandlet i det administrative system, og mange orker herefter ikke at videreføre kampen.

Dette gælder særligt, da det er velkendt, at kammeradvokaten vinder op imod 85 % af sagerne ved domstolene.

Særligt i forhold til domstolssager er det et problem, at tiden blot går, og går. For ved domstolene er det ikke myndighedernes ansvar, at sagen er forsvarligt oplyst, det er skatteyderens eget problem. Og, det siger sig selv, at desto ældre sagerne bliver, desto sværere bliver det at løfte bevisbyrden, hvilket alene kommer skatteyderen til skade.

Derudover kommer de betragtelige omkostninger ved domstolssager, der lagt oveni den meget lange sagsbehandlingstid og ringe udsigt til medhold, får mange til at give op.

Ud fra min erfaring er der således ikke grundlag for at konkludere, at kvaliteten er steget, blot fordi færre går til domstolene, men derimod det bedrøvelige faktum, at mange ganske simpelt giver op, fordi de ikke orker at kæmpe længere, og det er et voldsomt retssikkerhedsmæssigt problem med de lange sagsbehandlingstider.

Vel at mærke et problem, der bliver større, da sagsbehandlingstiderne stiger yderligere, således at det nu ifølge styrelsen gennemsnitligt tager 27 måneder at få afgjort en banal skattesag.

Læst 1299 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar