Skatteankestyrelsen, lange sagsbehandlingstider, og de udfordringer det giver!

Torsdag, september 22, 2016 Skrevet af:
Senest ændret Onsdag, 11 januar 2017 15:47

Det er ikke nogen hemmelighed, at sagsbehandlingstiderne i Skatteankestyrelsen er meget lange, og ej heller at de kommer til at stige yderligere. Det er nu ikke unormalt, at selv simple sager har en sagsbehandlingstid på flere år. Det er lang tid at vente på at få sin sag afgjort.

Det er i sig selv et forvaltningsmæssigt problem, at sagsbehandlingstiden bliver så lang, men det ender også med at blive et retssikkerhedsmæssigt problem, da nogle ganske simpelt opgiver at føre sagen, da de ikke orker, så lang en proces.

For andre bliver sagsbehandlingstiden et meget langt tomrum, hvor de ikke ved, om de er købt eller solgt. Det er ikke sjovt at have, ofte, meget store skattekrav hængende over hovedet. Den manglende klarhed giver i sig selv betydelige udfordringer, men det gælder så meget desto mere i forhold til de valg skatteyderen bliver stillet overfor i relation til betaling af skatterne.

SKAT venter jo ikke med at opkræve skatterne indtil skattesagen er slut, med mindre skatteyderen aktivt søger henstand, og SKAT bevilger den. Søges der ikke henstand iværksættes inddrivelse på helt sædvanlig vis, helt uafhængig af den verserende sag. Uanset, at der gives henstand er det ikke befordrende f.eks. for kreditfaciliteterne for virksomheder, eller driften i øvrigt, at have den usikkerhed, som et skattekrav medfører, hængende over hovedet i flere år.

Det øger omvendt heller ikke ligefrem statens muligheder for at få pengene i kassen, at skattesagerne ofte løber over flere år, hvis der bevilges henstand. Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig, hvilke manøvrer, der kan iværksættes for at undgå betaling af skatterne, når latenstiden for opkrævningen er flere år. Det er således også i statens egen interesse, at sagerne afgøres hurtigt, så pengene kan opkræves, hvis skatteyderne taber.

Alternativet vil være, at sagerne ”kreditankes” og at staten aldrig ser en krone af kravet. Kreditanker er et meget velkendt begreb inden for alle typer sager, og kreditanke i forhold til betaling af skatter, er helt sikkert et forhold myndighederne skal tage meget seriøst.

Derudover er der hele problematikken med rentetilskrivningen, mens sagen verserer. Man kan i den forbindelse spørge om det er rimeligt at påføre skatteyderne høje, ikke fradragsberettigede renter af skattekravet (hvis der er givet henstand) mens sagen verserer? Mit svar er nej.

Det er skattemyndighedernes ansvar, at sagerne behandles inden for en rimelig tidshorisont, og det er ikke rimeligt, at skatteyderne skal belastes af urimeligt lange sagsbehandlingstider.

Man kan frygte, at når realiteterne går op for SKAT, nemlig at lange sagsbehandlingstider og henstand er en giftig cocktail for betalingsevnen mår sagen er slut, vil det medføre en voldsom opstramning af muligheden for henstand, også for de skatteydere der ikke har intentioner om at snyde, eller krav om betydelig sikkerhed for at indrømme henstand.

Og, det vil helt sikkert slå mange virksomheder i stykker, da de ikke kan stille den sikkerhed SKAT vil kræve, da virksomhedernes kreditgivere i forvejen har sikret sig pant for sine udeståender. Det medfører, at der ikke kan gives henstand og dermed også i sidste ende konkurs. Det vil ofte have den yderligere konsekvens, at klagesagen ikke føres til ende, og skattekravet bliver endeligt.

Derfor er det kun ret og rimeligt for alle parter, at der ofres de ressourcer der skal til for at sagerne afsluttes indenfor rimelig tid.

Læst 1174 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar