Momssvindel, skatteunddragelse, retssikkerhed, Skatteministeren siger:

Torsdag, februar 18, 2016 Skrevet af:
Senest ændret Torsdag, 18 februar 2016 09:44

Skatteministeren siger:

”SKAT vil i 2016 have en målrettet kontrolindsats mod momssvindel. Samtidig igangsættes samtidig et serviceeftersyn af momsområdet i SKAT, mens myndighedssamarbejdet på området intensiveres. ”

”Vi skal naturligvis slå hårdt ned på økonomisk kriminalitet. Her findes ingen undskyldninger. Men samtidig skal vi have fokus på at styrke borgeres og virksomheders retssikkerhed.”

”Vi skal naturligvis ikke acceptere skatteunddragelse. SKAT skal have en effektiv kontrolindsats. Men vi skal turde have mere tillid til skatteyderne, som jeg i bund og grund har en tro på gerne vil overholde reglerne.

De fleste fejl bliver givet vis begået, fordi skattesystemet er kompliceret og indviklet. Ikke fordi at borgerne ønsker at snyde. Jeg tror derfor på, at det er med til at styrke retssikkerheden, hvis myndigheder og borgere møder hinanden med gensidig tillid. ”

Vi er helt enige i ministerens mål, men skatteministeriet skal blot huske på, at det ikke i processen glemmes, at enhver er uskyldig indtil det modsatte er bevist, hvad SKAT af og til glemmer, eller overser.

Vi skal i øvrigt opfordre til, at ministeren forholder sig til hvilke beføjelser SKAT påtænkes at skulle have i forbindelse med en skærpet indsats imod skatte- moms- og afgiftssvindel, således at SKAT ikke pludseligt reelt set agerer som et egentlig skattepoliti, uden hjemmel hertil.

Den tendens kan vi allerede nu spore, og vil man videre ad denne vej, bør der skabes egentlig hjemmel hertil i forhold til retssikkerhedsloven og skattekontrolloven. I modsat fald agerer SKAT uden hjemmel, hvilket giver en lang række udfordringer i forhold til de afgørelser SKAT træffer, og det grundlag de træffes på baggrund af.

Læst 1276 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar