Omkostningsgodtgørelse for selskaber på vej tilbage

Lørdag, januar 23, 2016 Skrevet af:
Senest ændret Søndag, 24 januar 2016 15:27

Det er særdeles positivt, at skatteministeren forleden meddelte, at der vil blive fremsat et lovforslag hvorefter omkostningsgodtgørelsen for selskaber kommer tilbage.

Retten til omkostningsgodtgørelsen er et væsentligt retssikkerhedsmæssigt princip, og det virkede uforståeligt, da retten blev fjernet, ligesom den mellemliggende periode, ej heller har retfærdiggjort ophævelsen, eller medvirket til at højne forståelsen.

Tværtimod er statens omkostninger til sin egen advokat – kammeradvokaten – steget, og steget i den pågældende periode. Dette fremgår klart af de talmæssige opgørelser, der er offentlige tilgængelige, så det er et uomtvisteligt faktum.

I perioden fra, at retten til godtgørelsen blev fjernet, og det blev offentliggjort, at ordningen er på vej tilbage, er der altså sket en betydelig stigning i statens omkostninger til sin egen advokat, medens selskabernes omkostninger til deres sager – uanset de vandt – er steget betydeligt.

Det er dog ikke den eneste ting, der er sket i den mellemliggende periode, idet man har etableret skatteankestyrelsen, og det giver nogle helt andre udfordringer.

En ting er omkostningerne ved at føre en sag, noget helt andet er kvaliteten af den sagsbehandling klagesagen får, og den tid, der medgår med behandlingen af sagen.

Og her er der massive udfordringer, som ankestyrelsens seneste rapport, offentliggjort d. 22. december 2015, viser. Styrelsen afsluttede alene omkring 10.000 sager i 2015, hvilket er noget af et stykke fra de 15.000 sager, man forventede. Dertil kommer, at styrelsen kæmper med en meget omfattende sagspukkel, og i øvrigt har den udfordring, at ca. 50 % af medarbejderne har under 1 års anciennitet. Dette skyldes ifølge rapporten både et meget stort antal nyansættelser og udskiftning af de erfarne medarbejdere.

Umiddelbart virker det ikke som en sund cocktail, at der er så mange uerfarne medarbejdere, sammenholdt med et massivt pres for at færdigbehandle sager, og få produktiviteten op. Hvor prioriteres kvaliteten, som alt andet lige burde være det absolut vigtigste fokuspunkt?

Med de udfordringer styrelsen står overfor er det klart, at en genindførelse af omkostningsgodtgørelsen for selskaber med virkning fra d. 1. januar 2017 kan give grobund for yderligere udfordringer, idet genindførelsen uomtvisteligt vil medføre flere sager.

Udfordringen herved er åbenlys, idet det er styrelsen, der skal kunne håndtere alle disse nye sager, og styrelsen kan i forvejen ikke håndterer de sager, der er allerede nu.

Der forekommer i dag så lange sagsbehandlingstider, at skatteyderen med rette når at glemme, at de overhovedet har en sag, førend den er afgjort. Det glemmer SKAT blot ikke, og SKAT glemmer heller ikke at kræve renter, i hele den lange tid sagen verserer, hvis der er søgt henstand.

Jeg kan derfor kun opfordre til, at ministeren ikke alene fokuserer på retssikkerhed i forhold til omkostningerne ved at føre skattesager, men tillige fokuserer på at retssikkerhed også ligger i kvaliteten af sagens behandling, og den tid, der medgår til sagens behandling. 

Læst 1740 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar