Slikafgift, momskarruseller, bedrageri / andre økonomiske forbrydelser, samt cyber crime – hvor er vi på vej hen?

Tirsdag, januar 12, 2016 Skrevet af:
Senest ændret Torsdag, 14 januar 2016 19:03

Det er kommet i mediernes fokus, at der i de seneste år har været en kraftig stigning i antallet af sager om bedrageri, skatte, moms og afgiftssvig, senest i forbindelse med den betydelige fokus, der er på afgifterne vedrørende slik. Dertil kommer de talrige sager om momskarruseller m.v.

Det burde derimod ikke komme som en overraskelse for nogen, der arbejder med disse områder, at antallet af sager er stigende, og at kriminaliteten er under forandring.

At det forholder sig således, kan der være mange årsager til, men man skyder formentlig ikke meget forbi, hvis det anføres, at straffene for økonomisk kriminalitet i form af bedrageri og unddragelser af skatter, moms og afgifter, sammenholdt med f.eks.  narkotikakriminalitet, er langt lavere, hvilket udbyttet derimod formentligt ikke er. 

Dertil kommer, at de danske systemer i forhold til registrering af selskaber, momsregistrering, registrering for skatter og afgifter er digitaliseret i et omfang, der gør det utrolig let at oprette selskaber og anvende stråmænd, ofte endda uden at de selv er bekendt med, at deres identitet misbruges. 

Kombineres det, med virksomhed inden for områder, der er pålagt betydelige afgifter, f.eks. slik, benzin m.v. giver det grobund for meget betydelige unddragelser over meget kort tid.

Dertil kommer, at der handles lystigt med gamle selskaber, med en stabil ”track record” over for det offentlige, ofte registreret med branchekoder, der sjældent påkalder sig myndighedernes interesse. 

Det er mit bud, at denne tendens fortsætter og at det næste område kriminaliteten sætter fokus på, er kriminalitet målrettet IT, den såkaldte cyber crime. Der kan i den forbindelse dårligt være tvivl om, at mange virksomheder og offentlige myndigheder ikke er sikret i tilstrækkeligt omfang til at beskytte sig mod denne kriminalitet. 

Kombineres cyber crime med den traditionelle økonomiske kriminalitet kan der efter min opfattelse dårligt være tvivl om, at myndighederne står overfor meget betydelige udfordringer, som kræver en betydelig indsats. 

Om myndighederne er klar til at håndtere sådanne mere sofistikerede kriminalitetsformer kan kun fremtiden vise. Det samme gør sig gældende i forhold til om strafniveauet og de sanktioner der er til rådighed vil afskrække denne form for kriminalitet. Jeg tillader mig at tvivle. 

 
Læst 2760 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar