SKATs skønsmæssige ansættelser & negativt privatforbrug - undgå at blive trynet af SKAT!

Tirsdag, januar 05, 2016 Skrevet af:
Senest ændret Torsdag, 14 januar 2016 19:03

Såfremt regnskaberne og bogføringen ikke overholder gældende regler, f.eks. som følge af manglende kontantafstemninger, manglende løbende bogføring m.v. vil SKAT kunne tilsidesætte regnskabet, og sætte sit eget skøn i stedet. Vi oplevede i sidste halvdel af 2015 et stigende antal tilfælde, og har en forventning om, at det fortsætter i 2016. Det samme gælder skønsmæssige ansættelser på baggrund af negativt privatforbrug.

Al erfaring og praksis viser, at det er utrolig vanskeligt at få SKATs skøn tilsidesat, da det kræver, at det godtgøres, at skønnet hviler på et forkert grundlag og medfører et åbenbart forkert resultat. Dette er utrolig svært at bevise, grænsende til det umulige, når ens eget regnskab og grundlaget herfor er blevet tilsidesat. Det er således ikke nok, at der påvises konkrete fejl i SKATs skøn, eller ens eget skøn er lige så sandsynligt som SKATs.

Dette gælder særligt, hvis sagen ender i retten, hvor bevisbyrden er meget streng i denne type sager. Overordnet set er det naturligvis rimeligt nok, at skatteyderen ikke skal kunne drage fordel af ikke at have overholdt reglerne i form af en lempelig bevisbedømmelse i forhold til SKATs skøn.

Dette gælder særligt i de tilfælde, hvor regnskabsmaterialet er særdeles mangelfuldt, eller stort set ikke eksisterende, således at SKAT alene har haft et spinkelt grundlag at skønne ud fra. 

Det virker dog ofte omvendt som om, at SKAT til gengæld nyder godt heraf, idet SKAT netop har meget vide rammer for at skønne i disse tilfælde, og ofte udnytter disse rammer til det yderste.

Vi kan således kun opfordre alle til at sikre, at deres regnskab og grundlaget for regnskabet er 100 % i orden, ellers risikerer du at blive fredløs. Det er nemlig ofte det, vi oplever. Dette gælder særligt, da reguleringer på baggrund af et tilsidesat regnskab i sagens natur ofte vil være til SKATs fordel. 

Den skatteyder, der forsøger at vinde en sag, hvor SKAT skønsmæssigt har forhøjet indkomsten, momstilsvaret eller afgiftstilsvaret i tilfælde, hvor der er udeholdt omsætning, moms eller afgifter, har en meget svær sag, uanset han måtte have ret i, at der ikke er noget at komme efter. Dette gælder særligt, hvis der tillige er rejst en straffesag.

Dette skyldes, at domstolene er meget tilbageholdne med at tilsidesætte SKATs skøn, når det relaterer sig til sager om påståede unddragelser i virksomheder med mangelfuldt regnskabsmateriale. 

Læser man praksis tilbage fra midten af tresserne og frem, forekommer der flere eksempler på, at SKAT har udnyttet deres skønsmæssige beføjelser til det yderste, men at skatteyderen ikke har kunnet bevise dette. Det synes som om, at domstolene giver disse vide rammer ud fra en betragtning om, at hele grundlaget for at sagen er startet er skatteyderens egen manglende overholdelse af gældende regler. 

At dette skulle give SKAT carte blanche til at gennemføre skøn, der er ude af trit med virkeligheden forekommer ikke oplagt, men er ikke desto mindre ofte sådan det er. 

 
Læst 3753 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar