skatte- og momsgabet - toppen af isbjerget?

Tirsdag, november 24, 2015 Skrevet af:

SKATs compliance undersøgelser viser, at danske virksomheder siden 2008 og frem til 2012 årligt har opgjort ca. 12 mia. for lidt i skat og moms.

SKATs undersøgelser har vist, at der er fejl i omkring halvdelen af alle virksomheders skattebetaling. Det samme billede tegner sig i SKATs undersøgelse for indkomståret 2012, som er det seneste  år, hvor der foreligger en rapport.

Skatteministeriet anfører frimodigt på sin hjemmeside, at der oftest er tale om fejl, og hvad der er mere interessant, at ”kun 1 ud af 10 virksomheder forsøger bevidst at omgå skattereglerne.”

Det er tankevækkende, at det anføres, at det ”kun” er 1 ud af 10 virksomheder, der bevidst omgår reglerne, det er trods alt 10 %, vi taler om.

Det er endvidere tankevækkende, at myndighederne altså ved, at der årligt afregnes ca. 12. mia. kr. for lidt, men at der ikke i perioden fra 2008 til d.d. er sket nogen reduktion af denne manko, og at kontrollen ikke i den periode er forbedret på nogen som helst vis.

Det er i virkeligheden en større skandale end udbyttesagen, hvor SKAT trods alt ikke vidste, at den var gal, her viser alle årlige undersøgelser, at der er problemer.

Det fremgår i øvrigt af rapporten, at de 10 % af virksomhederne, der bevidst forsøger at omgå reglerne står for 50 % af den manglende angivelse. Det er et voldsomt tal, særligt når SKATs undersøgelse også har afdækket i hvilke brancher, de brodne kar befinder sig.

Det er tankevækkende, at det ikke har topprioritet at få styr på disse forhold, og at der alene er iværksat initiativer til at få bedre styr på kontrollen.

Det er mindst lige så problematisk, at SKAT ikke har kunnet forudsige at lempelse af revisionspligten ville medføre stigende problemer med regelefterlevelsen. Det er oplagt at dette ville blive konsekvensen, hvad undersøgelser, da også allerede har afdækket, f.eks. i forbindelse med korrekt angivelse af ulovlige aktionærlån i ikkereviderede selskaber. 

Jeg kan kun frygte, at skatte- og momsgabet vil være stigende i en række mindre virksomheder, i de brodne brancher, hvor revisionen yderligere er fravalgt.

Læst 1470 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar