Aktionærlån, Lån i dit eget selskab – pas på med det

Søndag, november 22, 2015 Skrevet af:
Senest ændret Torsdag, 14 januar 2016 19:03

Det er ulovligt at låne penge i sit eget selskab, desuagtet er der utallige ulovlige lån i de danske selskaber.  Dette har været kendt i umindelig tider, hvor myndighederne dog ikke gjorde synderlig meget aktivt for at sanktionere de ulovlige lån. Det er der nu ændret på i forbindelses med at alle årsrapporter indsendes i struktureret digitalt format – XBRL – der gør det utroligt simpelt at udfinde de selskaber, der har ulovlige lån.

Sanktionen er umiddelbar meget klar, og der er 5 års forældelse fra tilbagebetalingstidspunktet. Bøden er 2,5 % af hovedstolen, såfremt der er tilbagebetalt senest 6 uger efter, der modtages en skrivelse fra styrelsen, og 5 % i alle andre tilfælde. Derudover kommer naturligvis, at lånet skal forrentes.

Dette er dog ikke den eneste sanktion, der risikeres, idet lån i selskabet udløser en umiddelbar beskatning, enten som løn, eller udbytte for den aktionær, der optager lånet. Udfordringen derved er naturligvis, at aktionæren netop har behandlet mellemværende som et lån og ikke, som foreskrevet, som udbytte eller løn, og dermed vil der ikke være indeholdt A skatter, eller udbytteskatter.

Det er naturligvis ulovligt og såvel aktionæren, som selskabet risikerer bødestraf, eller det, der er værre, grundet den manglende indeholdelse og angivelse af skatter.

Det er klart, at der er en lang række tilfælde, hvor det ikke er oplagt, om der foreligger ulovlige aktionærlån, eller lovlig sædvanlig samhandel mellem selskabet og dets ejer. Enhver der har samhandel m.v. med sit selskab bør gøre sig selv den tjeneste at afklare med sin rådgiver, om han er indenfor eller udenfor grænsen for sædvanlig samhandel, idet alternativet er særdeles ubehageligt. Dette gælder særligt i forhold til, at revisor i forbindelse med revisionen er forpligtet til at anføre, hvis der konstateres ulovlige lån, idet revisor i modsat fald, selv risikerer bøder fra revisornævnet.

Den seneste tids undersøgelser viser omvendt også, at de selskaber, hvor revision er fravalgt, har et bemærkelsesværdig mindre antal aktionærlån, end de selskaber, der revideres.

Er dette udtryk for, at ulovlige lån skjules i regnskaberne, og i sagens natur ikke fanges i forbindelse med revisionen, er der ingen tvivl om, at dette vil udløse skærpede sanktioner, måtte det blive opdaget, da myndighederne med rette kan anføre, at det kriminelle forsæt er til stede,  i og med at de reelle forhold i selskabet, er søgt sløret for myndighederne.

Aktionærlån er derfor i alle tilfælde en meget dårlig idé, men sløring heraf er en endnu dårligere idé, da sanktionerne forventeligt vil blive hårdere, og i værste fald vil aktionæren blive mødt med en tiltale gående på forsætlig skattesvig. 

Læst 1798 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar