Reelle ejere - nyt offentligt ejerregister

Fredag, november 20, 2015 Skrevet af:
Senest ændret Mandag, 23 november 2015 18:51

Erhvervsstyrelsens nye lovforslag medfører, at et selskabs ”reelle ejere” skal registreres i et ejerregister. Formålet hermed er, ifølge myndighederne, at søge at undgå økonomisk kriminalitet og at sikre, at der er opdaterede og valide oplysninger om et selskabs endelige ejerkreds.

Dette fremgår klart af styrelsens hjemmeside, hvor følgende er anført:

”Forslaget medfører, at der fremover skal foretages registrering af reelle ejere i selskaber og andre tilsvarende juridiske personer, hvilket skal medvirke til øget gennemsigtighed og gøre det sværere at gemme sig bag forskellige selskabskonstruktioner”

Dette er for så vidt meget fornuftigt, men begrebet ”reelle ejere” er særdeles uheldigt valgt, idet det leder tanken hen imod de begreber, der i forvejen kendes og anvendes som modsætning til reelle ejere, nærmere bestemt de rene formelle ejere, altså stråmænd. Og hvordan skal lovforslaget hindre, at de kriminelle gemmer sig bag fysiske personer, altså stråmand? Det hjælper et register ikke på.  

Eftersom tanken alene er, at det er de endelige / ultimative personlige ejere, der skal registreres, så de ikke kan gemme sig gennem en række holdingselskaber m.v. er det et meget lidt gennemtænkt sprogbrug.

Der kan kun opfordres til at formuleringen ændres i henhold til det formål loven påtænktes at varetage, således at forpligtelsen til registrering påhviler de endelige personlig ejere, de initiale fysiske ejere eller lignende velkendte begreber.

Lovforslaget indeholder endvidere ingen bestemmelser, der skal sikre, at de der formelt set er anført som reelle ejere, nu også er de reelle ejere, og ikke blot stråmænd for de reelle ejere.

Stråmanden bliver i sagens natur ikke reel ejere, blot fordi han formelt set, registreres som sådan. Det er en temmelig naiv tankegang at forestille sig, at registreringspligt umiddelbart ændrer på anvendelse af stråmænd, men det er oplagt, at de rådgivere der i ond tro registrerer stråmænd som reelle ejere, eller gør det groft uagtsomt, står til temmelig ubehagelige straffesager.

Det er reelt set kernen i lovforslaget, som alle rådgivere bør have fokus på, særligt da lovforslaget har tilknytning til hvidvask, hvor der er temmelig høje sanktioner.

Reelt set tjener lovforslaget også en række andre og mindre relevante interesser i forhold til forebyggelse af økonomisk kriminalitet. Disse interesser har langt mere med beskatningsret til Danmark at gøre, i forhold til, hvem der er de endelige reelle ejere. Dette synes at følge direkte af, at ledelsen skal anses for at være de reelle ejere i visse  tilfælde. Og hvor er ledelsens sæde? Sædvanligvis i Danmark, belejligt nok. Dette er dog en helt anden problemstilling, som vi vil følge nøje.

 

Læst 1222 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar