Transfer pricing, omkostningsgodtgørelse, konkurs og lidt om retssikkerhed

Tirsdag, august 18, 2015 Skrevet af:

Der er mange sammenhænge, der er tilfældige, og så er der de sammenhænge, der umiddelbart virker lidt for belejlige til at være tilfældige. Dette dog uden, at der er bevis herfor.

SKATs stærkt stigende fokus på transfer pricing, samtidig med afskaffelsen af omkostningsgodtgørelsen for selskaber, er et af disse tilfælde.

Sagen er den, at i en 5 års periode forud for afskaffelsen af omkostningsgodtgørelsen for selskaber, var de samlede transfer pricing reguleringer på 16,7 mia. kr., og i de 5 efterfølgende år (incl. 2009 hvor godtgørelsen blev afskaffet) på 73,2 mia. kr.

Det er en stigning på mere end 400 % - tilfældigt? Måske, men ikke desto mindre en særdeles god timing af SKAT at øge sit fokus på netop dette område, i forbindelse med, at selskabernes adgang til dækning af omkostningerne ved at føre en evt. sag, blev fjernet.

Dette gælder også selvom selskaberne vinder. Det gør det, alt andet lige, langt mindre omkostningstungt, og risikabelt for staten at føre sagerne, også de tvivlsomme, som praksis viser, man ikke har holdt sig tilbage fra. Tendensen fortsætter endda, således, at de samlede forhøjelser i 2014 på transfer pricing var ca. 20 mia. kr.

Det interessante er naturligvis, at statens udgifter til sin egen advokat, kammeradvokaten, har været støt stigende. Det er dog ikke overraskende, alle ved, at det er dyrt at føre alle disse store, tunge sager om transfer pricing. Den enes død, den andens brød, sådan har det altid været.

En anden godt timet følge af ophævelsen af omkostningsgodtgørelse, er alle de reguleringer, der har været som en følge af finanskrisen, berettiget eller ej.

Med ophævelsen af adgang til godtgørelse, resterer kun et fradrag for omkostningerne, ved at bekæmpe en forkert ansættelse, men et fradrag er ikke meget bevendt for et selskab, der måske i forvejen kører med underskud.

Konsekvensen heraf er klar for enhver, SKATs afgørelse bliver ikke anfægtet, og medfører i en lang række tilfælde det sidste skub udover kanten.

Dermed bliver SKAT ofte største kreditor, hvilket er særdeles praktisk, for derved bliver det SKATs advokat, der bliver valgt som kurator, altså kammeradvokaten.

Den største vinder af ophævelsen af godtgørelsen ender således reelt set med at blive statens egen advokat, der vinder både på gyngerne og karrusellerne.

Taberne af dette, tilfældige, men ualmindeligt veltimede indgreb i retssikkerheden? Det er selskaberne, og de erhvervsdrivende, der har valgt at drive deres virksomhed i selskabsform. Dette gælder uanset, om de vinder deres sag, eller ej.

Tilfældigt? Måske, måske ikke.

Læst 2514 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar