Virksomhedspant, og den usete ”skatteoptimering”

Onsdag, maj 06, 2015 Skrevet af:
Senest ændret Søndag, 20 september 2015 07:03

 

Siden indførelsen af virksomhedspantet er der opstået en hidtil uset mulighed for at opnå betydelige fordele ved salg af aktiver ud af konkursboer til overpris. Det virker helt omsonst, at dette skulle kunne være tilfældet, men modellen er simpel nok.

Har banken fået virksomhedspant i et selskabs aktiver, og har aktionæren som yderligere sikkerhed stillet kaution, vil han ikke få fradrag for sit tab. Tabet vil realiseres, hvis virksomhedspantet ikke slår til, og selskabet ikke i øvrigt kan betale.

Dette ikke fradragsberettigede tab kan undgås, hvis f.eks. varelageret handles ud til overpris til virksomhedsejeren personligt, og det efterfølgende realiseres med tab. I dette tilfælde, vil ejeren have gjort en dårlig handel, men vil omvendt også realisere et fradragsberettiget tab i en personligt ejet virksomhed efterfølgende.

Og, her er der fradrag. Er virksomhedsejeren yderligere gift med en ægtefælle med et meget høj indkomst er modellen dobbelt god.

Vil kurator eller kreditorerne protestere? Nej, naturligvis ikke, aktiverne er jo solgt til en meget gunstig pris.

Problemet er naturligvis, at denne kunstige høje pris alene er aftalt for, at det tab der uundgåeligt realiseres på varelageret ikke sker i selskabet, men hos ejeren efterfølgende. Dermed betaler SKAT en pæn del af tabet qua det fradrag som ejeren opnår i sin personlige virksomhed efterfølgende, i stedet for et ikke fradragsberettiget tab på sin kaution.

Er dette ulovligt? Ja, naturligvis, da der alene handles til overpris for at konstruere tabet i personligt regi, og ikke i selskabets regi, hvor det ikke kan bruges til noget. Selskabet kan ikke bruge et fremførbart underskud, og ejeren har ikke fradrag for sin kaution.

I de helt grelle tilfælde handles der kun aktiver ud fra selskabet og ikke en igangværende virksomhed. I disse tilfælde, vil det sælgende selskab få en salgsmoms, og den købende virksomhed fradrag for momsen. SKAT kan spørge sig selv, hvor stor en del af salgsmomsen SKAT får betalt, og hvor stor en del virksomhedspanthaveren får, og i øvrigt hvorfor der handles med moms umiddelbart før en konkurs.

 

Svaret på det spørgsmål giver sig selv.

 

Læst 4097 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar