Sort arbejde og SKATs kontrol 2015

Tirsdag, februar 24, 2015 Skrevet af:

SKAT har i sin indsatsplan for 2015 meget fornuftigt valgt at sætte fokus på bekæmpelse af sort arbejde, og sort undergrundsøkonomi. SKAT vil i den forbindelse have særligt fokus på data, efterretninger og specialviden for at gribe så lidt ind i hverdagen som muligt, for de borgere der ikke laver fejl.

Samtidig hermed er der bekendt skabt hjemmel til solidarisk hæftelse for unddragne skatter og moms, såfremt der betales mere end kr. 10.000 kontant. Sort arbejde er således ikke længere primært en risiko for den, der udfører det, men også den, der bestiller, og betaler sort arbejde kontant.

SKAT vil med andre ord lave nålestikskontrol, og vil i forbindelse hermed rette særligt fokus på de mange tusinde danskere, der ikke har en skattepligtig indkomst, der umiddelbart modsvarer deres livsstil, eller blot en meget lav skattepligtig indkomst, de såkaldte ”nulskatteborgere”. Altså de, der bruger flere penge, end de burde have, ud fra deres skattepligtige indkomst, og forbrug af opsparing.

Dette er meget fornuftigt, da en meget lav skattepligtig indkomst, sammenholdt med et højt privatforbrug, for en umiddelbar betragtning tyder på urent trav, og skattesnyd.

Sådan behøves det dog ikke langtfra at være, da investering i f.eks. vindmøller, kan medføre at selv meget høje indkomster, grundet afskrivningerne, ender ud i en lav, eller slet ingen, skattepligtig indkomst, uden at det har det fjerneste med skattesnyd at gøre.

Vi må håbe, at SKATs kontrol er så ”topmoderne og intelligent” som skatteministeren udtrykker det, da der helt sikkert i gruppen af 46.000 ”nulskatteborgere” gemmer sig en stor del borgere, der har nul, eller meget lav skat, grundet helt lovlige forhold, f.eks. investering i vindmøller.

Evner SKATs ”intelligente og topmoderne” kontrol ikke at frasortere disse mange borgere, vil resultatet af indsatsen blive det modsatte af det tilsigtede, nemlig at borgere, der intet har gjort galt, udsættes for mistanke for skattesnyd, og udsættes for kontrol.

Det vil være paradoksalt, hvis borgere, der f.eks. har investeret i grøn omstilling, i stedet mistænkes for skattesvig, og det skal blive interessant at se, om det bliver tilfældet, eller om det lykkes SKATs intelligente og topmoderne kontrol at frasortere disse helt lovlige ”nulskatteborgere”.

Læst 2575 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar