Registreringsafgift udenlandsk bil – eje eller låne, det er spørgsmålet

Fredag, december 26, 2014 Skrevet af:
Senest ændret Søndag, 20 september 2015 07:04

SKAT har igennem en længere periode fortolket reglerne om anvendelse af udenlandsk indregistrerede biler således, at det udløste registreringspligt, blot bilerne blev brugt i Danmark. Og yderligere, at biler benyttet uden betaling af afgift skulle medføre straf i form af ubetinget fængsel og bøde.

Der er således truffet en række afgørelser i overensstemmelse hermed, ligesom der er afsagt en række straffedomme med ubetinget fængselsstraf og bøde som følge.

Der er blot et problem hermed, og det er at SKAT fundamentalt misforstod reglerne, idet benyttelse af udenlandske biler, efter de dagældende regler, alene udløste registreringsafgift, såfremt der var aftalt en varig brugsret på over 6 måneder.

Konsekvensen? En lang række afgørelser om registreringsafgift skulle genoptages. Det er alt sammen meget godt, og man skulle så tro, at SKAT ville rette ind og ændre afgørelserne, men så simpelt er der ingenting, der er.

Jeg har været involveret i konkrete sager, hvor SKAT pludselig, tvunget af omstændighederne, ændrede standpunkt. Nu var der pludselig ikke længere tale om ret til benyttelse, næ nej, nu var de pågældende pludseligt ejere af bilerne i stedet for.

Det er et meget belejligt synspunkt, idet registreringspligten så alligevel udløses, og så er alt jo godt.

Altså bortset fra et enkelt problem. Straffesagerne er ikke afgjort på baggrund af, at der skulle foreligge ejerskab, og dermed har der været grobund for genoptagelse af de tidligere afgjorte straffesager ved den særlige klageret.

Resultatet af disse genoptagelser? Frifindelse, da det ikke kan bevises, at der foreligger ejerskab, og dermed også at de pågældende uberettiget er blevet dømt grundet SKATs misforståelse af egne regler.

Det skal blive interessant at se om SKAT vil fastholde deres nyvundne standpunkt om ejerskab i de efterfølgende genoptagelsessager i relation til spørgsmålet om afgift, uanset de frifindende straffedomme.

Det skulle ikke undre mig, om SKAT vil fastholde sit, nye synspunkt, under dække af forskellene i beviskravene.

 

Det kan kun tiden vise.


Læst 4773 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar