Tillægsbøder, administrative bøder og sagsomkostninger

Søndag, november 16, 2014 Skrevet af:
Senest ændret Søndag, 20 september 2015 07:05

Der har på det seneste været rejst debat om det rimelige og fornuftige i at pålægge domfældte betydelige sagsomkostninger i straffesager, da det risikerer at fastholde den pågældende i kriminalitet.

Dette har meget for sig, da omkostningerne inddrives af SKATs inddrivelsesenhed, som alle andre offentlige krav, og idet den domfældte ofte ikke har nogen reel mulighed for at kunne betale omkostningerne.

SKAT står således meget ofte magtesløse, da der ikke er nogen reel betalingsevne, og dermed ikke nogen reel mulighed for inddrivelse. Dermed ender domfældte i en situation, hvor domfældte på den ene side ikke kan betale, og på den anden side ikke har nogen mulighed for at komme af med gælden, som det offentlige omvendt bruger betydelige og nytteløse ressourcer på at inddrive. Dette selvom det er klart for enhver, at det er håbløst.

Situationen er desto mere uholdbar i skattestraffesagerne, hvor der udover omkostningerne til forsvareren idømmes tillægsbøder svarende til den unddragne skat, oveni selve skatten, og sagsomkostningerne.

Det lyder naturligvis voldsomt imponerede, at domfældte idømmes tillægsbøder, der ofte er i millionklassen, men realiteten er, at det alene er matadorpenge, der aldrig bliver betalt.

Konsekvensen er omvendt, at domfældte påføres en gæld, som domfældte aldrig kommer ud af, hvilket i sig selv kan være en medvirkende årsag til yderligere kriminalitet, og at det offentlige får en betydelig portefølje af dubiøse udestående fordringer, der skal anvendes ressourcer på at søge at inddrive, afbryde forældelse på m.v.

I en lang række sager er det således tillægsbøderne, der udgør den reelle straf, idet fængselsstraffen, når den er afsonet er ude af billedet, således at domfældte kan begynde på en frisk.

Det er blot ikke muligt, når tillægsbøder og sagsomkostninger hænger ved. Det er i den forbindelse særligt urimeligt, at der ikke gives nedslag i tillægsbøderne uanset hvor længe sagerne har verseret, men alene i henhold til praksis i den idømte fængselsstraf.

Det er ikke en rimelig afvejning, og er ikke afbalanceret i forhold til, hvor hård en straf tillægsbøder og idømte sagsomkostninger er, for alle andre, end de helt hårdkogte kriminelle.

 

 

 

Læst 4049 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar