Fri bil, beskatning og omvendt bevisbyrde

Tirsdag, september 16, 2014 Skrevet af:
Senest ændret Søndag, 20 september 2015 07:05

Højesteret har i en nylig afsagt dom om beskatning af fri bil accepteret omvendt bevisbyrde, således at det var skatteyderen, der skulle sandsynliggøre, at bilen ikke var stillet til rådighed for ham. Skatteyderen var eneaktionær og direktør i det selskab, der ejede bilen.

Dette uanset, det som udgangspunkt, i denne type sager, påhviler SKAT at løfte bevisbyrden for, at bilen var stillet til rådighed, da selskabets adresse ikke var sammenfaldende med skatteyderens, og idet bilen ikke havde stået på skatteyderens adresse.

Afgørelsen blev begrundet med, at bilen var uegnet til en håndværksmæssig servicering af selskabets ejendomme, da det var en Porsche 911, der endvidere var uegnet til at opfylde selskabets erhvervsmæssige behov, og yderligere var uegnet til vinterkørsel. Selskabet drev virksomhed med investering i fast ejendom.

Det fremgår ikke af afgørelsen, hvordan de pågældende opgaver så blev serviceret.

Det fremgår ej heller hvilken betydning kammeradvokatens anbringende om, at det var en relativt dyr og eksklusiv bil, der var velegnet til privat kørsel, fik for afgørelsen. Bilen var købt for kr. 600.000.

Dommen viser dog, at hovedaktionærer, der anskaffer erhvervsmæssige køretøjer, der efter SKAT og domstolenes opfattelse ikke er velegnet til at servicere selskabets erhvervsmæssige interesser bliver stillet overfor en omvendt bevisbyrde, der kan være endog meget vanskellig at løfte, og at aktionæren må forvente, at blive mødt med et anbringende om, at dette særligt er gældende, hvis det er en relativt kostbar og eksklusiv bil.

Det sidste anbringende synes ikke at kunne tillægges nogen væsentligt betydning, da det ikke tilkommer SKAT at blande sig i den standard virksomhederne ønsker af deres vognpark. Uanset dette forhold, er det oplagt, at det netop er denne type biler, der påkalder sig SKATs opmærksomhed, og risikoen for en skattesag er således alt andet lige væsentlig større.

Og, i denne skattesag er det altså skatteyderen, der risikerer at blive pålagt bevisbyrden, hvorfor det ved køb af relativt kostbare køretøjer, altså altid bør overvejes nøje, om køretøjet med sikkerhed opfylder virksomhedens erhvervsmæssige behov.

Vi har erfaring med, at SKAT i flere tilfælde har kørt ansvarssager i tilfælde af manglende angivelse af fri bil, og det er klart, at risikoen for en ansvarssag alt andet lige er større, hvis domstolene slår fast, at der i den civile sag er omvendt bevisbyrde, begrundet med, at den pågældende bil endog er uegnet til at varetage selskabets erhvervsmæssige interesser.

Herfra og til, at SKAT finder, at aktionæren med mindst grov uagtsomhed ikke har angivet fri bil, er der ikke langt.

 

Læst 3583 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar