Sort arbejde, skat & lov og ærbarhed

Tirsdag, Juli 15, 2014 Skrevet af:
Senest ændret Søndag, 20 september 2015 07:06

 

Sort arbejde forekommer i mange afskygninger, og kan medføre mange dårligdomme for de involverede, og samfundet.

Det er velkendt, at udførelse af sort arbejde kan medføre et skattesmæk for håndværkeren, og en potentiel efterfølgende skatte- og momsstraffesag. For den, der får udført sort arbejde, kan der potentielt blive tale om et medvirkensansvar til håndværkerens skatte- og momsunddragelse.

Det ses ofte, at sort arbejde kombineres med socialt bedrageri, således at håndværkeren samtidig med, at der udføres sort arbejde modtager offentlige ydelser, ofte i form af dagpenge, sygedagpenge eller bistandshjælp.

Dette er naturligvis dobbelt problematisk, da det udover en skattestraffesag, udløser en sag om socialt bedrageri, og en sanktion i form af karantæne fra A-kassen. Derudover kommer der naturligvis et tilbagebetalingskrav af den uberettigede modtagne udbetaling.

Udover disse velkendte problematikker, er der en knap så velkendt, men mindst lige så alvorlig ”sanktion”, såfremt parterne bliver uenige om det udførte arbejde, eller betalingen herfor. Lov og Ærbarhed.

Lov og Ærbarhed lyder frygtelig gammeldags, og det er det også. Det er et begreb, der daterer sig til Danske Lov fra 1683, og siden har levet en lidt hengemt tilværelse, i hvert fald for offentligheden. Indtil nu.

Essensen af Lov og Ærbarhed er, at parter, der har indgået aftaler i strid med Lov og Ærbarhed, ikke skal kunne få afgjort deres tvist ved domstolene. Domstolene afviser ganske simpelt sagen, såfremt domstolen vurderer, at sagens kerne er i strid med Lov og Ærbarhed.

Pointen er, at udførelse af sort arbejde, er ulovligt, i strid med ”lov”, og dermed vil en tvist, hvor der er aftalt sort betaling, ”risikere” at blive afvist fra domstolene.

Har håndværkeren ikke fået sine penge, får han ikke noget ud af at stævne den, han har udført arbejdet for, domstolen afviser sagen. Er håndværkerens arbejde ikke lavet ordenligt, og kan tvisten ikke løses mellem parterne, kan tvisten altså ikke løses ved retten. Husejeren får altså ikke rettens hjælp til et tæt tag, hvis arbejdet er udført sort.

Sådan er det teoretisk set, byretterne har tidligere behandlet sager, uanset de vedrørte Lov og Ærbarhed, men den seneste Landsretspraksis indikerer, at det er slut nu.

Sagerne bliver afvist, med potentiel økonomisk ruin til følge for parterne, der er henvist til at løse deres konflikt på udenretlig vis.

Udførelse af sort arbejde, og aftaler herom har således aldrig været mere risikable end nu, særligt ikke da begge parter kan spekulere i at påberåbe sig Lov og Ærbarhed, da de ved, at modparten ikke kan søge hjælp ved domstolene.

Undertegnede håber, at domsolene er opmærksomme på, at det må formodes, at der vil opstå tilfælde, hvor den ene part påberåber sig Lov og Ærbarhed, uden at der er grundlag herfor, ene og alene fordi, han ved, at modpartens sag bliver afvist, og kravet tabt. Undertegnede har i hvert fald allerede hørt flere eksempler på, at det har været overvejet, alene fordi muligheden var der.

Denne form for kriminalitet, som der jo reelt er tale om, fortjener ikke meget sympati ved domstolene, der forhåbentlig har fokus herpå.

 

 

 

Læst 4444 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar