SKAT informerer

Fredag, maj 02, 2014 Skrevet af:

Det er umiddelbart meget sympatisk, at SKAT påtager sig den tunge opgave at informere borgere og virksomheder om gældende regler og praksis, men medaljen har vist sig i en række tilfælde at have en meget markant bagside.

Dette har vi senest kunne konstatere i forbindelse med SKATs orientering til ejere af campere i sommeren 2012. Ikke mindre end ca. 7.000 orienteringsbreve blev udsendt.

Bagsiden af medaljen er, at SKAT efterfølgende har indtaget det standpunkt, at konstateres det efterfølgende at reglerne på området, ikke er overholdt, gælder ingen kære mor.

SKAT har jo informeret.

SKATs venlige information tjener således det meget praktiske formål, at borgerne efterfølgende vanskeligt kan påberåbe sig ukendskab, eller misforståelse af reglerne. SKAT har informeret, og dermed sikret sig, at der ikke kan være usikkerheder om reglernes forståelse.

Og, så starter kontrollerne, med efterfølgende straffesager, hvor det er nemt at bevise forsættet, eller den grove uagtsomhed. Borgerne er jo informeret, og kan ikke være i tvivl om reglernes forståelse. Det har SKAT sikret sig.

At SKATs opfattelse i tilfældet med camperne, har vist sig ikke at være forkert, er en helt anden sag, der pt. er ved at finde sin afgørelse ved domstolene.

Pointen er, at modtages der specifik information fra SKAT om skattemæssige forhold, skal dette tages meget seriøst, da SKAT meget vel kan være i gang med at positionere sig i forhold til en mulig efterfølgende kontrol og straffesag.

Strategien er godt tænkt, da det alt andet lige vil være betydelig lettere for SKAT efterfølgende at bevise forsættet, hvis man forud for kontroller og razziaer har oplyst borgerne om reglerne, således at der ingen usikkerhed eller tvivl kan være.

Det havde dog klædt SKAT, hvis man havde kommunikeret dette tydeligt, så hensigten bag den venlige information var klar for alle.

 

Læst 1241 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar