Socialt bedrageri, underslæb og skyldnersvig ctr. skattesvig og skatteunddragelse

Torsdag, januar 30, 2014 Skrevet af:
Senest ændret Søndag, 20 september 2015 07:07

Socialt bedrageri, underslæb og skyldnersvig på den ene side og skattesvig / skatteunddragelse på den anden, indeholder en lang række ubehageligheder, både for ofrene, men også, selvforskyldt, for gerningsmanden i form af den sanktion, han udsættes for.

I den relation er det ikke helt ligegyldigt, hvem ofret er. Dette uanset strafbestemmelsen for grov skattesvig / skatteunddragelse står i det samme kapitel i straffeloven, som de andre typer økonomisk kriminalitet.

Det har dog potentielt meget stor betydning om et forhold f.eks. anses for bedrageri eller groft skattesvig, uanset gerningsindholdet har meget betydelig lighedstræk.

Forskellen i sanktion kan dog være til at tage og føle på. Det skyldes, at netop unddragelser af skat og moms, som det helt klare udgangspunkt vil udløse ubetinget fængselsstraf og tillægsbøder, hvilket ikke er tilfældet ved de ”almindelige” tilfælde af berigelsesforbrydelser.

Højesteret har tidligere udtalt, at denne forskel skyldes, at skattesvig savner den ”normale” økonomiske kriminalitets karakteristika.

Men, hvad er forskellen reelt set?

Udsteder en direktør og anpartshaver falske fakturaer til sit eget selskab for personligt at tilegne sig betalingen, er der ikke så meget tvivl om, at der er realiseret et strafbart forhold, men spørgsmålet er hvilket. At der foreligger et falsk dokument giver sig selv, men hvilken formueforbrydelse, der foreligger, kan have ret væsentlig betydning for, om straffen bliver betinget, eller ubetinget fængsel.  

Betragtes de penge han modtager som maskeret udlodning, vil der være unddraget aktieskat. Lægges den falske faktura ind i selskabets bogføring, vil der opstå et uberettiget fradrag i selskabet, og dermed unddragelse af selskabsskatter. Dertil kommer momsunddragelse, såfremt fakturaen har været belagt med moms.

Det helt klare udgangspunkt i dette tilfælde er ubetinget fængselsstraf, erstatningskrav for det tab SKAT evt. måtte lide vedr. selskabsskatten og momsen, et skattekrav vedr. de unddragne aktieskatter, og til sidst en tillægsbøde svarende til de samlede unddragelser.

Anses forholdet derimod, som en traditionel formueforbrydelse, vil der kunne foreligge skyldnersvig, hvis formålet var at besvige selskabets kreditorer, bedrageri, mandatsvig eller underslæb alt afhængig af forholdene.  Alt med gode muligheder for betinget fængsel.

Var direktøren blot ansat, vil der tillige alt efter omstændighederne kunne foreligge bedrageri, underslæb eller mandatsvig, for præcis den samme handling, og igen med gode muligheder for betinget fængsel.

Forskellen er således, at sanktionen, hvis sagen betragtes som en skatteunddragelsessag, vil blive væsentligt hårdere, i form af ubetinget fængsel.

Og hvorfor egentlig? En besvigelse rammer private, og virksomheder, langt hårdere, og kan potentielt være altødelæggende for en virksomhed.

Så galt går det næppe det offentlige.

 

 

Læst 6178 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar