Bøde, Bødeforlæg, Skattesvig & Skatteunddragelse

Lørdag, januar 18, 2014 Skrevet af:
Senest ændret Søndag, 20 september 2015 07:07


Bøde, bødeforlæg, Skattesvig og Skatteunddragelse er nøgleordene i en lang række skattestraffesager. Rent faktisk er der mere end 5000 bødesager årligt. Disse sager spænder over de små sager, hvor der gives ordensbøder til ret store sager, der afgøres med grov uagtsomhed, og vedtagelse af store bøder.

Ved den grove uagtsomhed, vil bøden udgøre én gange det unddragne beløb, for så vidt angår unddragelser over kr. 60.000, og ½ for den del, der ligger under. Ved forsæt er bøderne dobbelt så store, idet sager med forsætlige unddragelser dog kun kan afgøres med bøde, hvis unddragelsen er under kr. 250.000.

Rigtig mange sager afgøres på dette grundlag, hvilket har meget for sig, da administrativt vedtagne bøder ikke ender på straffeattesten, og alene kan søges inddrevet ved hjælp af SKATs inddrivelsesenhed.

Udfordringen er den række sager, hvor der ikke kan opnås enighed om vedtagelse af bøden. Disse sager ender i retten, og her opstår problemerne, da det er min erfaring, at politiet og anklagemyndigheden ikke har ressourcerne til at behandle alle disse sager.

Sendes sagen til politiet, skal der foretages efterforskning, herunder evt. afhøring af sigtede og vidner, der skal udarbejdes forsvarsgenparter, ligesom forsvareren skal aflønnes for at deltage i afhøring af sigtede og møde i retten. Anklagemyndigheden skal tillige anvende tid på at vurdere og forberede sagen, der endelig skal afgøres i retten.

Det er klart, at dette scenarie er langt mere omfattende og tidskrævende – og dermed dyrere, end afgørelse af en sag i forbindelse med et ansvarsmøde mellem SKAT, sigtede og dennes forsvarer.

Vil sigtede ikke erkende, giver det sig selv, at sagen nødvendigvis må sendes i retten, men det hjælper blot ikke meget, når sagsbehandlingstiden ender med at blive så lang, at bøden nedsættes til det halve, eller i nogle tilfælde helt bortfalder.

Det virker således helt grotesk, at systemet i en række tilfælde, i praksis fungerer sådan, at sigtede kan opnå en gevinst ved at nægte at vedtage en administrativ bøde, uanset han ved, han vil blive dømt i retten, da der er en pæn sandsynlighed for, at bøden bliver nedsat ved domstolene grundet lang sagsbehandlingstid.

Det har vist aldrig været meningen, at domstolsbehandling grundet manglende vedtagelse af en bøde, skulle være en mulighed for at opnå gevinst grundet lang sagsbehandlingstid. Særligt da ikke, når der erindres om de ret betydelige yderligere ressourcer for samfundet en domstolsbehandling kræver.

 Du kan læse meget mere om skattestraffesager her- Skattestraffesag - og hvad så?


 

Læst 9212 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar