Forsæt & grov uagtsomhed, skattesvig og skatteunddragelse

Onsdag, december 04, 2013 Skrevet af:
Senest ændret Søndag, 20 september 2015 06:57

Forsæt & grov uagtsomhed er nøgleord i straffesager om skattesvig og skatteunddragelse, og for så vidt også momssvig og momsunddragelse, og vil altid indgå i en skattestraffesag om påståede unddragelser af skat og moms

I traditionelle straffesager er omdrejningspunktet sædvanligvis bevisbyrden for overtrædelse af den strafbestemmelse, der er rejst tiltale for, og beviset for forsættet, eller den grove uagtsomhed.

Sådan er det sådan set også i skattestrafferetten, men spørgsmålet omkring beviset for en påstået unddragelse, relaterer sig ikke alene til straffebestemmelsen, f.eks. forsætlig skatteunddragelse ved at selvangive for lav en indkomst. Sagen vil i mange tilfælde i lige så stort et omfang relatere sig til det skattemæssige spørgsmål, om der i det hele taget, i henhold til gældende skattelovgivninger er selvangivet for lidt.

Dette bør altid være det grundlæggende fokus i en skattestraffesag, men det opleves omvendt også, at dette ikke nødvendigvis er tilfældet, således at straffesagen ender med alene at cirkle om spørgsmålet – har tiltalte gjort det med forsæt, grov uagtsomhed, eller ej. Dette, frem for det grundlæggende spørgsmål, er der overhovedet, gjort noget galt – altså f.eks. selvangivet for lidt i henhold til gældende regler?

Camilla Vest sagen viste, at disse spørgsmål langtfra er trivielle, men selvom det måtte vise sig, at der foreligger en urigtig angivelse, er det langtfra sikkert, at dette er sket med forsæt, eller som følge af grov uagtsomhed.

Skatte, og momslovgivningen er så kompleks, at det meget ofte kan være svært at vurdere, hvordan reglerne skal forstås, og en misforståelse kan meget ofte resultere i en urigtig angivelse af skat og moms. Her vil den tiltalte ofte være på herrens mark.

Der er dog langt herfra, og til at der foreligger en grov uagtsom, eller forsætlig urigtig angivelse. Og det er netop skattestraffesagen i en nøddeskal.

Selvom det altså kan konstateres, at det objektive gerningsindhold er realiseret, resterer fortsat den helt afgørende vurdering af tilregnelsen, altså forsættet eller den grove uagtsomhed.

Her er det afgørende, at forsvareren er på hjemmebane i skatteretten, da det i praksis bliver forsvarerens opgave at klarlægge, hvor kompleks og uklar den relevante, bagvedliggende, lovgivning og praksis er.

I realiteten vil anklageren og SKAT, af gode grunde, ikke af egen drift komme ind herpå, og dommeren vil ej heller kunne forventes at besidde ekspertviden om helt specifikke, konkrete skatte og momsretlige spørgsmål.

Det er hele det grundlæggende skisma i skattestraffesagerne. Anklageren og dommeren er på hjemmebane i strafferettens termer, men omvendt voldsomt på udebane i relation til skatteretten.

Er forsvaret ikke på hjemmebane her, risikeres domsfældelse på baggrund af en forsæts / grov uagtsomhedsvurdering, sket på en urigtig forståelse, eller mangel på samme, af kompleksiteten af den bagvedliggende skatte- og momslovgivning.

Det er meget uheldigt!

Du kan læse meget mere om skattestraffesager her- Skattestraffesag - og hvad så? 

 

 

Læst 8950 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar