Skattesag, skatteadvokat, skattestraffesag & skattestrafadvokat

Torsdag, november 28, 2013 Skrevet af:
Senest ændret Søndag, 20 september 2015 07:08

 

En skatteadvokat er et vidt begreb, og dækker over den advokat, der alene beskæftiger sig med rådgivning, til den advokat, der alene fører skattesager.

Forskellen er til at få øje på, den advokat, der beskæftiger sig med rådgivning, vil naturligt være skarp på den aktuelle praksis og lovgivning, medens procesadvokatens kernekompetencer ligger indenfor proces, og lovgivning og praksis, der ofte ligger flere år tilbage i tiden.  

Det giver således ikke meget mening at vælge en rådgivende skatteadvokat til at føre en skattesag.

Skattestraffeadvokaten ligger i naturlig forlængelse af skatteprocesadvokaten, og håndterer udover skatteprocessuelle problemstillinger, naturligvis sagens strafferetlige aspekter.

Netop denne sammenkobling af materiel skatteret, skatteproces og traditionelle strafferetlige problemstillinger giver anledning til en interessant sammenkobling.

Det nytter i sagens natur ikke meget med en forsvarer, der er ekspert i skatteret og skatteproces, men intet ved om strafferetlige problemstillinger. Omvendt, kan en dygtig traditionel forsvarsadvokat ikke yde det optimale forsvar, hvis han ikke er klædt på til at håndtere sagens skatte og momsretlige problemstillinger.

Dette kan f.eks. være spørgsmål om fortolkning af momsloven i relation til momssystemdirektivet og begæring af præjudiciel forelæggelse.

Den ideelle forsvarer er således en symbiose mellem den traditionelle skatteadvokat og strafferetsadvokat.

Udfordringen herved er, at der ikke i det nuværende system med beneficerede forsvarer er nogen specialisering blandt de beneficerede forsvarer, ligesom det ikke for den sigtede umiddelbart fremgår noget steds om den beneficerede forsvarer, har den fornødne skatteretlige kompetence til at håndtere sagen.

Det giver således ikke meget mening at anvende en forsvarer, der er generalist indenfor traditionelle strafferetlige overtrædelser, til at føre en skattestraffesag, ligesom det ikke giver meget mening at anvende en rådgivende skatteadvokat, til at føre en skattesag.

Udfordringen er blot at systemet med beneficerede forsvarere er baseret på et system om, at alle kan lidt af hvert, hvilket er noget af en tilsnigelse i skattestraffesager, og klinger noget hult, når anklagemyndigheden omvendt har oprustet med specialanklagere til at håndtere de særligt komplicerede sager, herunder skattestraffesager.

Tiltalte? Han får som udgangspunkt den forsvarer, der står for tur.

Du kan læse meget mere om skattestraffesager her- Skattestraffesag - og hvad så? 

 

Læst 2072 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar