Det er så synd for SKAT

Tirsdag, august 27, 2013 Skrevet af:
Senest ændret Tirsdag, 27 august 2013 11:10

Skal skatten ikke betales tilbage, bare fordi det er svært for SKAT?

Det er sådan set kerneargumentet fra Vores Skatteministers side, da han på TV skulle argumentere for, at han ikke kunne sikre, at alle skatteydere skulle have Deres for meget betalte skattepenge tilbage.

Jeg har forståelse for, at det er svært at foretage præcise værdiansættelser. Jeg har forståelse for, at der kan være knappe ressourcer i SKAT, men det undskylder ikke, at SKAT i en lang række situationer har brudt loven eller tilsidesat grundlæggende forvaltningsretlige principper.

Ejendomsvurderingerne må ikke overstige handelsværdien. Det forbyder vurderingsloven. Dette er en kompetenceafgrænsning for SKAT således, at skatteyderen ikke kommer til at betale for meget i skat af sin ejendom.

SKAT har i hele 41 % vurderet ejendomsværdien højere end handelsprisen. Det vil sige, at SKAT i hele 41 % af vurderingerne har brudt loven og opkrævet en skat hos borgeren, der ikke har være hjemmel til.

En ulovlig afgørelse som disse er ugyldige, hvorfor SKAT i disse 41 % tilfælde ikke har ret til at foretage nogen beskatning, idet der ikke er truffet en gyldig bestemmelse til fastlæggelse af beskatningsgrundlaget.

I andre tilfælde, fastslår Rigsrevisionen, har SKAT tilsidesat officialprincippet, et forvaltningsretligt princip der skal sikre, at SKAT alene træffer afgørelser på et oplyst og sagligt grundlag.

Hvorfor er det gået så galt i SKAT?

Skatteministeren siger, at det er på baggrund af ressourcemangel på området.

Jeg vil nu hellere pege et andet sted hen. Det blev fastslået af Borger og Retssikkerhedschefen tidligere på året, at reglerne i forhold til at sikre borgerne retssikkerhed var tilstede, og at de var gode nok. Grunden til at Kasi-Jesper, Camilla Vest, Susanne Brøchner og mange andre havde fået så elendig en behandling var ifølge Borger og retssikkerhedschefen, at modtageren og anvenderen af disse regler ikke forstod dem.

Hvis sagsbehandlerne i SKAT, hvoraf mange er ikke-jurister, ikke forstår reglerne, er der et grundlæggende problem med kvaliteten i SKAT. Denne manglende kvalitet vil i sidste ende betyde, at vi skatteydere i stadig stigende grad, vil få en ulovlig behandling af SKAT.

I forbindelse med offentliggørelsen af Borger- og Retsikkerhedschefens rapport sagde Skatteministeren, at der var tilstrækkelig med kvalitet i SKAT, og at man skulle passe på med at generalisere på baggrund af disse 10-15 sager, der var blevet undersøgt.

Nu sidder vi så med rigsrevisionens rapport. Her er antallet af sagsbehandlinger, der er gennemgået langt langt større, og igen ser vi kritikken. Lovgivningen er brudt, og helt almindelige juridiske principper for, hvordan en forvaltning skal agere, når den træffer bindende bebyrdende afgørelser, er tilsidesat eller i værste fald ikke forstået.

Man kan jo så spørge. Er der tilstrækkelig med juridisk kvalitet i SKAT, der skal håndtere kompliceret lovgivning? Jeg tror det næppe, når det gang på gang viser sig, at det er loven eller juridiske principper, der er tilsidesat.

Hvad så nu, skal skatteyderen, der har betalt for meget, på baggrund af SKATs lovbrud have pengene tilbage?

Ja selvfølgelig. Dem, der har betalt for meget, fordi SKAT har truffet en ulovlig afgørelse, har krav på at få disse penge tilbage. Afgørelserne er ulovlige, og skatteforvaltningsloven giver mulighed for, at disse skatteydere kan få deres sag gjort om.

Andre, der har fået en for høj ansættelse, må anmode SKAT om at få genoptaget deres sag, og skal i den forbindelse sandsynliggøre, at der er tale om en fejlagtig ansættelse.

Men lad os lige vende tilbage til Skatteministerens udtalelse til TV.

NU skal vi rette det til for fremtiden, og så må vi se bagud senere. Og samtidig sagde Skatteministeren også, at det ville være en stor, svær og nærmest umulig opgave, hvis SKAT nu skulle til at finde dokumentation for en værdiansættelse tilbage i tiden.

Hertil kan kun anføres, at Skatteministeren vist ikke kender den dagligdag som tusinder af skatteydere hvert år bliver mødt med af SKAT. Her starter SKAT en skønsmæssig skattesag, forhøjer skatteyderen med et beløb, ofte flere hundrede tusinder og i nogle tilfælde mange millioner, og herefter siger SKAT til skatteyderen, at nu må du finde dokumentation tilbage i tiden for, at det vi mener, ikke er korrekt.

Så hvis vi skal forstå Skatteministeren ret, så er det nærmest umuligt, hvis SKAT skal gå tilbage i tiden, og dokumenterer en værdi, mens det er dagligdag for de skatteydere, der har en sag med SKAT, og åbenbart helt rimeligt at pålægge skatteyderen den byrde. Det er bare ikke rimeligt, hvis skatteyderne forventer samme retsstilling for SKAT, når det er dem, der endda klart, har brudt loven.

Nu må skatteministeren komme ind i kampen. Det er ikke hverken hårdere eller sværere eller mere synd for SKAT, at de nu har et stort arbejde foran sig, når det samme ikke gør sig gældende for skatteyderen.

Og hvad er konsekvensen for skatteyderen, hvis disse dokumenter, ofte 10 år tilbage, ikke findes? Ja så bliver skatteyderen bare beskattet af det, som SKAT mener er korrekt.

Det så vi sidst i medierne med frisøren fra amager. Her havde SKAT lavet 4 observationer i en enkelt måned, og på baggrund af disse observationer mente SKAT, at de kunne fastsætte, hvor mange kunder frisøren havde haft. Ikke bare den måned, hvor de 4 observationer blev foretaget, nej 4 år tilbage i tiden. Hvad skete der derefter. Frisøren blev bedt om at fremskaffe dokumentation for, at disse observationer ikke kunne danne grundlag for den forhøjelse SKAT havde lavet.

Var det synd for hende? Det husker jeg ikke Skatteministeren har sagt, eller nogen anden i SKAT har sagt. Nej hun blev i stedet dømt til at betale det beløb, som SKAT havde fastslået på baggrund af 4 observationer i et enkelt indkomstår, endda i samme måned.

Der er noget helt galt med systemet, når Skatteministeren siger klart, at der er en umulig opgave for skat at dokumentere tilbage i tid, mens det er det samme, som SKAT forlanger skatteyderen skal. Og det er ikke kun i sager af størrelsen som hos frisøren. Novo Nordisk står overfor den samme problemstilling, og her er det ikke tusinder eller millioner. Nej der er det milliarder det drejer sig om.

Læst 5229 times

Skriv en kommentar