Blog

Konkurskarantæne – en ligegyldighed? Reglerne om konkurskarantæne har efterhånden nogen tid på bagen, og der begynder at tegne sig et…
SKAT har kompetence til at afgøre alle skattestraffesager, hvis SKAT vurderer, at forseelsen er sket groft uagtsomt, og alle forsætlige…
Det har indtil nu kun været muligt at afholde retsmøder i Landsskatteretten i København. Det har medført urimelige, og i…
Der har i den seneste tid været meget skriveri omkring registrering af reelle ejere, inden fristen d. 1. december, og…
Jeg oplever i et stigende antal tilfælde, at SKAT ansvar anlægger en meget streng vurdering af de sager, de får…
Der har i den seneste tid været en del debat omkring iværksætterselskaberne, og at det er for let for kriminelle…
SKAT kan, hvis der er grundlag derfor, foretage skønsmæssige forhøjelser, hvis det konstateres, at skatteyderen må have haft indkomster, der…
Der har på det seneste været en del fokus på billeasing i medierne i forhold til, at leasingselskaberne reelt set…
Sagen vedrørte moms- og skatteunddragelse på 496.874 kr. i moms og 553.767 kr. i skat. Sanktionen blev en tillægsbøde på…
Der var i sagen rejst tiltale for svig med lønsumsafgift, kildeskat og arbejdsmarkedsbidrag, i en virksomhed, hvor hun var daglig…

Kategorier